Bussfest 2012

Bussfest 2012 hölls på Silviks Camping i Lysekil.

Här de Syncro bilarna jag fick på kort på vägen ut från campingen till kortegen.

nogger