SCA ‘Hubdach’

SCA ‘Hubdach’

Mått

SCA 02 SCA 07 SCA 08
längd plasttak 166 cm 157 cm 155 cm
bredd plasttak 149 cm 127 cm 133 cm
höjd plasttak (stängt) ca. 12 cm 11 cm 3 cm
höjd plasttak (öppet) ca. 50 cm + 55cm* + 45cm*
längd taköppning 112 cm** 112 cm 112 cm
bredd taköppning 104 cm** 104 cm 104 cm

*extra utrymme i fordonet vid upphöjt tak
**enligt SCAs broschyr b: 112 cm, l: 104 cm

Montering

1 Förberedelser

Den medföljande träramen används som mall för hålet som skall skäras i takplåten. Träramen centreras på insidan av taket i utrymmet mellan takbalkarna. Detta tänkta hålet markeras i takplåten med hjälp av en penna genom att följa träramens insida.

2 Öppning i plåttaket

Ett hål borras i alla 8 hörn med ett 3mm borr från insidan. Genom att dra streck mellan dessa hål på ovansidan taket får man fram själva markeringen som används når plåten kapas.

Taket kan nu kapas med en plåtsax, sticksåg eller kapskiva och vinkelslip. För att undvika lackskador bör respektive ytor på taket tejpas. Plåten som skärs ut måste säkras mot att den ramlar ner i bilen.

När plåten har skurits ur, centreras och fästs träramen på insidan med tvingar för en kontroll och eventuellt efterarbete av öppningen i plåten. Den möjligtvis vassa(!) plåtkanten rensas och förseglas med rostskyddsfärg innan den förses med ett kantskydd.

3 Montering av taket

Plasttaket lyfts upp och läggs på fordonets tak … .

 

Länkar

SCA broschyr 1987 på vwpix.org

Information om SCA 08 på tillverkarens hemsida


Gammal säljtråd med bilder

Monteringsanvisning hos Zillka Mobile