Förlängd bygel till skjutdörr

Förlängd bygel till skjutdörr

Förlängd bygel till skjutdörr

Stora, breda däck kan lätt hamna i vägen för skjutdörren, om man inte kör enkel- eller dubbelhytt, förstås. Skjutdörren går då endast att öppna några decimeter, vilket gör det rätt obekvämt att kliva i eller ur bussen. För att kunna öppna skjutdörren tillräckligt långt och utan fara för höger bakdäck, kan man förlänga bygeln till skjutdörren. Eftersom det endast är dörrens bakre läge som ändras, måste bygeln förlängas en bra bit för att gå förbi däcket.

Demontering av befintliga bygeln

Oavsett, om den gamla bygeln ska ersättas eller förlängas, så måste den ut. Here we go … !

 1. Vi behöver komma åt en bult som sitter bakom innerpanelen på skjutdörren. Börja därför med att plocka bort dörrpanelen på skjutdörren. Detta görs enklast inifrån med stängd dörr
 2. Ta loss den främre skruven som fäster bygeln i skjutdörren (13mm hylsa).
  [bild]
  Nu beger vi oss ut ur bussen.
 3. Plocka bort kåpan som sitter ovanför skenan till skjutdörren. Två mindre skruvar behöver lossas med stjärnmejsel. Kåpan skall nu uppåt. Om den sitter hård, kan den behöva övertalas försiktigt men bestämt. Använd till exempel en bit planka elle regel som skydd, ifall du slår mot kåpan underifrån.
 4. För att kunna plocka loss bygeln, måste skjutdörren kunna vila på ett stöd. Lägg t.ex två stycken däck staplade intill/ under bakre delen av skjutdörren.
 5. Öppna skjutdörren en liten bit. Nu kommer man åt två stycken bultar i bakre kant av skjutdörren. Eftersom vi redan plockat bort den tredje bulten tidigare, så kommer dörren att sjunka ned en bit om vi inte pallar upp den eller har en hjälpande hand som håller i dörren. Lossa bultarna när du är redo.
  [bild]
 6. Nu går det att först ta loss bygeln ur dörren samt vinkla ut den andra sidan med rullagren ur skenan.

Förlängning av bygeln

Dela på den befintliga bygeln i mitten och förläng den med en bit rundstav av lämplig längd. Alternativt går det att använda två byglar och göra en längre av dem. Har du inte rätt verktyg, så låt någon annan göra det. Jag fuskade och köpte en bygel som redan var förlängd.

Förlängd bygel

Anpassning av bygeln

Skenan till skjutdörren gör en 90 graders böj i slutet. Denna böj ihop med der främre rullagret på bygeln ser till att bygeln lägger sig mot karossen och dörren därmed stängs. Med den längre bygeln når rullagret aldrig så långt innan dörrens framkant slår i. P.g.a den längre bygeln border böjen i skenan alltså flyttas bakåt ungeför lika mycket som bygeln har förlängts, vilket kräver rätt stora förändringar på karossen. Det finns dock ett enklare alternativ: det främre rullagret avlägsnas så att bygeln inte tvingas till att stå i 90 graders vinkel mot karossen i öppet läge.

Förlängd bygel utan främre rulllager

Alt A: Ersätta hållaren till främre rullager:

 1. Plocka bort säkringsringen ovanför rullagret som sitter på själva bygeln, därefter rullagret. Spara delarna, de ska sättas tillbaka sedan.
 2. Nu går det att dra av hela hållaren inklusive det främre rullagret. Dessa prylar behövs inte längre och kan läggas åt sidan.
 3. Ersätt hållaren med 2-3 brickor i lämplig storlek. De nedre kan behöva filas en del på insidan för att gå över fyrkanten.

Alt B: Kapa hållaren till främre rullager:

 1. Kapa bort armen som går ut till främre rullager.

Nu vore det principiellt möjligt, att stänga skjutdörren även med den förlängda bygeln. Men nu saknas ju anordningen som håller bygeln i 90 graders läge mot bilen när dörren öppnas. I öppet läge skulle bygeln därmed kunna svaja okontrollerat framåt eller bakåt när dörren är öppen. Vi behöver alltså få till en sådan anordning.

 1. Fixera bygeln och fästelementet så att det uppstår en 90 graders vinkel mellan dem. De ska alltså vara i samma läge som ‘skjutdörr öppen’.
 2. Borra ett 6mm hål i mitten av fästelementets hylsa. Fortsätt att borra ca 8mm ned i själva skjutdörrsbygeln.
  6mm borrning i bygeln
 3. Slå ut stiftet som håller fjädern på plats, ta loss fjädern samt fästelementet. Borra nu upp hålet i fästelementet till 6,5 mm (borra EJ i själva bygeln den här gången).
 4. Borra ytterligare ett hål ca 100-110 grader utifrån det första hålet. Vi ska nu tillverka ett spår mellan dessa två borrningar. För detta använde jag en Fein Multimaster, men det går säkert bra med vinkelslip och kapskiva om man skulle föredra detta.
  Spår i fästelementet
 5. Sätt tillbaka fästelementet och fjädern, samt plastkåpan längst upp, ifall den har lossnat. Fjädern skall nu spännas ett halvt varv extra gentemot hur den har suttit innan. Detta måste ske för att bygeln ska tvingas till 90-graders läget när dörren är öppen!
 6. Det spända fästelementet måste nu fixeras i ett läge där man kommer åt 6mm borrningen i bygeln. Slå in en 6x15mm spännhylsa genom spåret i borrningen. Bygeln är nu klar för montering.
 7. Sätt tillbaka bygeln i skenan och skruva fast den i skjutdörren: 2 bultar i bakre kant, en inifrån.
  Monterad bygel

Anpassningar på bussen

 1. Pinnen till skjutdörrens bakre lås måste förlängas. Detta sker enkelt med 2-3 st brickor under pinnen.
 2. Nu kan dörren stängas, vilket dock kräver en manäver med två händer. Bygeln måste stoppas på lämplig plats i skenan, dörren tryckas inåt så att bakre lås fäster i pinnen. OBS! klämrisk! Kolla vad du gör.
 3. Markera var rullagret hamnar vid stängd dörr. Här behöver vi sätta en stoppkloss i skenan, för att framöver slippa den riskfyllda tvåhandsstängningen.
 4. Justera skjutdörren tills du är nöjd med resultatet eller har tröttnat.

Länkar

Information om förlängd bygel på t3-infos.de

Taggar: bygel, däck, skjutdörr