Differentialspärr

Differentialspärr

Differential

Körs en bil genom kurvor eller svängar, så ligger de olika hjulen på olika radier runt kurvans geometriska centrum. Dessa olika radier betyder olika långa sträckor som hjulen lägger bakom sig om fordonet kör genom denna kurva. Eftersom de olika långa sträckorna naturligtvis körs under samma tidintervall innebär detta olika rotationshastigheter mellan två hjul på samma axel. Den drivande axeln är försedd med ett differential för att klara av dessa olika rotationshastigheter mellan hjulen. Diffentialen ser till att lika mycket kraft överförs till båda hjul oavsett deras relativa rotation mot varandra. Detta har dock en negativ bieffekt: Om ett hjul inte får fäste mot underlaget och börjar spinna, så leder detta till att mer och mer kraft överförs till just detta hjul. I extremfallet står alltså ett hjul still medan det andra spinner. Ett sätt att motverka denna effekt är att mekaniskt kunna låsa axeln.

Differentialspärr