Varvtalsmätare

Varvtalsmätare

Varvtalssignalen

Delar av elsystemet modifierades inför modellår -86. Den mest uppenbara skillnaden är att elcentralen försågs med flatstiftssäkringar istället för porslinssäkringar. I samband med uppdateringen fick fordonen även en dynamisk oljetryckskontroll med olika gränsvärden beroende på varvtal. Vid låga varvtal (under 2000 rpm) tillåts ett lägre oljetryck än vid varvtal över 2000rpm. I.o.m detta finns varvtalssignalen alltid tillgänglig på fordon fr.o.m modell -86. Signalkällan skiljer sig däremot beroende på om fordonet har diesel eller bensinmotor.

Signalen till varvräknaren tas på dieselfordon från generatorns W-kontakt, medan det är frekvensen från tändningarna som används på fordon med bensinmotor.

Eftermontering

Original varvräknare

Enklast alternativ för eftermontering är att byta till ett kombiinstrument med original varvtalsmätare som är förutsedd för den egna motortypen. Hastighetsmätaren – som även innehåller tripmätare – flyttas över från det befintliga kombiinstrumentet till det ‘nya’.

Eftermarknadsmätare

W-kontakten på generatorn är oanvänd på fordon med bensinmotor och lämpar sig för eftermontering.

Taggar: oljetryck, varvtal